Persberichten

De persberichten in omgekeerde chronologische volgorde en daaronder gepubliceerde artikels.

PERSBERICHT – Gent – 25/01/’22

PANDEMISTEN REAGEREN OP BERICHT WONINGENT

WoninGent kondigde vandaag aan dat ze een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid heeft gevonden voor het Craemersklooster. Ze willen een deel van het gebouw gebruiken om jongeren op te vangen in precaire situaties of onder toezicht van de jeugdrechter.

De Pandemisten zijn verheugd dat WoninGent tegemoetkomt aan één van hun vijf eisen: een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid. Ze zien echter geen tegenstelling tussen de komst van de tijdelijke invulling vzw Stappen en vzw Lejo en hun aanwezigheid in het gebouw, dat volgens hen groot genoeg is om er beide gebruik van te maken. Het Pand kan middels afsluiten van de traphallen perfect opgesplits worden, waarbij het boven en benedendeel gescheiden circuits vormen met aparte in- en uitgangen. “Ik zie niet in waarom we de ruimte niet zouden kunnen delen met een sociale organisatie. Ondertussen kunnen wij verder met onze sociale invulling, zoals het organiseren van een weggeefwinkel, volkskeukens en ruimtes aanbieden aan artisitieke en andere intiatieven” aldus één van de krakers.

“Onze aanwezigheid vormt bovendien een stok achter de deur, de stad is immers nog steeds van plan het Pand te verkopen. Wij willen blijven bewaken dat het Pand publiek blijft. Er zijn al veel mooie beloftes gedaan door politici en voorzitters van stadsbedrijven over de toekomst van het Pand. Onze ervaring is dat niet alles wat politici beloven ook wordt waargemaakt.” Ze veroordelen het beleid van de stad Gent (voor 90% eigenaar van WoninGent) om haar erfgoed te verkopen omdat dit volgens hen getuigt van een kortetermijnsvisie. “De stad verkoopt haar vastgoed terwijl alle slimme investeerders juist gebouwen en gronden opkopen. Eenmaal verkocht komt dit patrimonium nooit meer terug in publieke handen en hebben de Gentenaars het Caermersklooster voor altijd verloren”

De krakers begrijpen niet goed waarom er niet in overleg wordt gegaan en weeral wordt gekozen voor een uitzetting midden in de winter. Wat eerder al protest uitlokte van de Gentenaars, middenveld en uiteraard de Pandemisten zelf. Ze zijn dus niet van plan zomaar te vertrekken maar willen wel de poort openen voor de nieuwe gebruikers “Het lijkt ons een mooi en zinvol project dat we zeker niet willen dwarsbomen”  Ook nodigen ze de stad Gent uit hun andere eisen te bekijken. Een plafonnering van de huurprijzen zou alle Gentenaars met een klein of normaal inkomen de broodnodige ademruimte geven en huisvestingsmogelijkheid voor iedere dakloze is mogelijk als de leegstand wordt aangepakt.

PERSBERICHT – Gent – 10/01/’22

PANDEMISTEN VOEREN OPNIEUW ACTIE MET VIJF EISEN

Op zondagnacht hebben de pandemisten, die opnieuw het Caermersklooster kraakten op 19 december, het stad volgehangen met posters waarop hun vijf eisen naar Stad Gent en het stadsbedrijf WoninGent te lezen zijn:

1. Het Caermersklooster blijft in publieke handen
2. Er komt een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid
3. Een plafonnering van de huurprijzen
4. Huisvestingsmogelijkheid voor elke dakloze
5. De stopzetting van het antikraak beleid

“De verkoop van waardevolle gebouwen als het Caermersklooster, die een belangrijke sociale en culturele geschiedenis met zich meedragen, zou een beslissing moeten zijn als resultaat van een democratisch proces. Momenteel hebben de Gentenaren enkel inspraak aan wie en met welk doel het verkocht wordt”, zegt een van de krakers.

“Het Pand staat niet alleen in haar strijd, want er staan nog veel meer privatiseringen gepland, waaronder het Blauwhuis, de Arsenaalsite en honderden sociale woningen. Dit asociale woonbeleid is in het belang van rijke investeerders in de plaats van gewone Gentenaren, voorwie de huurprijs nog meer de lucht in zal gaan”, stelt nog een kraker.

De krakers willen hiermee ook het antikraakbeleid aanklagen dat Stad Gent sinds een tiental jaar voert:
“Het negatieve beeld van krakers dat geschetst wordt door de politiek en de media klopt niet. Krakers hebben in het verleden veel goede dingen gedaan en ze doen dat nog steeds. Mensen onderdak geven, wanbeleid aanklagen, mensen inspireren tot een duurzamere vorm van leven en historische gebouwen beschermen tegen verloedering. In het geval van het Pand hebben krakers een onmisbare rol gespeeld in het creëren van sociale huisvesting”, zo luidt het.

De pandemisten zeggen dat ze het pand zullen blijven bezetten totdat alle vijf eisen ingewilligd worden en nodigen iedereen die zich verbonden voelt met hun strijd uit om een handje te komen helpen. Ze laten weten dat het niet de laatste keer zal zijn dat ze in het straatbeeld verschijnen om actie te voeren voor een socialer woonbeleid.

“Totdat het stad afkomt met een plan voor een sociale tijdelijke invulling mét woonmogelijkheid dat mensen in plaats van winst ten goede komt, zullen wij zo hard mogelijk ons best doen om zélf die tijdelijk invulling te vormen”, zo sluiten ze hun betoog af.

(niet voor publicatie) Voor meer informatie, bezoek onze website https://hetpand.noblogs.org/ waar ook de tekst van de poster met onze vijf eisen te lezen is. Voor vragen of contact, mail naar … of bel …

PERSBERICHT – Gent – 21/12/’21

CAERMERSKLOOSTER OPNIEUW GEKRAAKT

Een groep pandemisten heeft sinds zondag 19 december opnieuw het Caermersklooster bezet. Ze protesteren hiermee opnieuw tegen de uitverkoop van het Caermersklooster.

“Wij wilen dat het pand in publieke handen blijft en dat er een stop komt op de groeiende verkoop van gemeengoed in onze stad”, zeggen ze.
Ook eisen ze dat er een tijdelijke sociale invulling met woonmogelijkheid komt totdat het een definitieve bestemming krijgt.

Verder hekelen ze het asociale woonbeleid en de chronische leegstand in Gent en eisen ze een plafonnering van de huurprijzen, huisvestingsmogelijkheid voor elke dakloze en een stopzetting van het antikraakbeleid.

‘Eerdere breed gedragen acties in de Bernadettewijk, Het Blauwhuis en Het Caermersklooster werden genegeerd door het stadsbestuur. Daarom vonden we het nodig om opnieuw onze democratische stem te laten horen tegen de golf van privatiseringen van publiek goed, alleen deze keer nog luider’, zegt een van de krakers.

‘Het kan niet dat de bevoegdheidskaart blijft doorgespeeld worden naar WoninGent, terwijl dat bedrijf voor 99% in handen is van het stad’, stelt nog een kraker

De actie vind plaats in teken van het publiek stadsdebat over de toekomst van het pand, dat gepland is op 22 december. Zo willen de bezetters op hun manier bijdragen aan het participatieproces, waarvoor de eigenaars één jaar tijd geven.

‘Het is schandalig dat zoveel mensen vlak voor de winter ontruimd worden. Het oorspronkelijke plan was om het stadsdebat hier in het Caermersklooster te laten doorgaan. We nodigen iedereen uit om dat alsnog hier te komen doen’, zo luidt het voorstel van de krakers.

Gepubliceerde artikels

25 Januari 2022

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220125_95545822

https://www.hln.be/gent/woningent-komt-met-oplossing-voor-caermersklooster-maar-krakers-zijn-niet-van-plan-om-te-vertrekken~a22df91e/

10 Januari 2022

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220110_93876737

https://www.hln.be/gent/pandemisten-laten-weer-van-zich-horen-stad-hangt-vol-affiches-met-eisen~a11dcfb8/

https://www.dewereldmorgen.be/community/pandemisten-voeren-opnieuw-actie-met-vijf-eisen/

21 December 2021

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/21/pandinisten-kraken-opnieuw-caermersklooster-want-jullie-begrepe/

https://www.hln.be/gent/caermerskooster-opnieuw-gekraakt-jullie-hebben-het-nog-niet-begrepen~a316a3ea/

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211221_93226918

https://www.dewereldmorgen.be/community/caermersklooster-opnieuw-gekraakt/